ХЕГЕМОНИЈА ДРЖАВНОГ И АУТОНОМИЈА ЦРКВЕНОГ ПРАВА У СР НЕМАЧКОЈ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

  • Vladimir Djurić, PhD Институт за упоредно право Београд
Ključne reči: државно право, аутономно право, цркве и верске заједнице.

Apstrakt

Овај рад анализира границе и прожимање државног и аутономног права цркава и верских заједница у СР Немачкој и Републици Србији у којима је однос између државе и цркава и верских заједница заснован на начелу кооперативне одвојености. Државно и аутономно право цркава и верских заједница чине различити скупови правних норми. Иако однос између државног и аутономног права цркава и верских заједница не може унапред и у свему бити одређен једном општом формулом, тенденција је да су пресеци ових скупова ужи на пољу верског идентитета цркава и верских заједница, када је аутономно право независно од државног, и шири у питањима вршења јавних служби од стране цркава и верских заједница, у ком случају је аутономно право зависно од државног права.

Objavljeno
2013-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad