КРИВИЧНА ДЕЛА ОРУЖАНЕ ПОБУНЕ И АГРЕСИВНОГ РАТА

  • Goran D. Matić, PhD Директор Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података Владе Републике Србије
Ključne reči: међународно кривично право, кривично право, безбедност, агресивни рaт, оружана побуна, пропаганда.

Apstrakt

Анализирајући радње извршења код кривичних дела оружане побуне и агресивног рата можемо закључити да оне у себи не садрже елементе било каквог насиља, али и да је њихова апстрактна опасност изузетно велика уз могућност изазивања несагледивих и чак трагичних последица за неку државу или чак међународну заједницу. Тако да можемо закључити да се ова кривична дела у теорији и пракси налазе између политике и права. Из неких непознатих разлога, стручна јавност се није у довољној мери бавила анализом праксе и теорије ових кривичних дела, иако је то било крајње оправдано ради анализе рада различитих међународних кривичних судова, а посебно Међународног трибунала за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права на територији бивше Југославије након 1991 (Хашког трибунала). Сам рад је имао за циљ да покрене размишљања о односима кривичних дела агресивног рата и оружане побуне, као и да укаже на проблематику у примени националног кривичног права у односу на међународно кривично право.

Objavljeno
2013-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad