UTICAJ POVEĆANJA OSIGURANOG RIZIKA NA PRAVA I OBAVEZE IZ UGOVORA O OSIGURANJU U NEMAČKOM, FRANCUSKOM, ČEŠKOM I SRPSKOM PRAVU

  • Slobodan Jovanović, PhD Vanredni profesor Univerzitet Privredna akademija, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad
Ključne reči: Povećanje rizika, povećanje premije, obaveštavanje, otkaz, raskid, ugovor, naknada

Apstrakt

U ovom radu, autor analizira povećanje rizika koji je predmet osiguranja i uticaj koji ta činjenica ima na prava i obaveze ugovornih strana kod ugovora o osiguranju. Za potrebe ovako postavljenog cilja, autor se opredelili da uporedimo zakonska rešenja određenih država članica EU i zakonskih rešenja srpskog prava. U tom smislu autor je u posebnim poglavljima analizirao obavezu ugovarača osiguranja da obavesti osiguravača o povećanju rizika, pravu ugovarača na sniženje premije osiguranja i pravu na otkaz ugovora o osiguranju zbog povećanja premije osiguranja, dok je na strani osiguravača, pažnju posvetio pravu osiguravača da zahteva povećanje premije osiguranja, pravu na pun iznos premije, pravu na otkaz ugovora o osiguranju i pravu na oslobađanje od obaveze isplate naknade. Rezultati autorovog istraživanja ukazuju na poželjni smer razvoja reforme domaćeg prava osiguranja u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije.

Objavljeno
2013-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad