ИНСТИТУТ ИНСАЈДЕРСКЕ ТРГОВИНЕ У ПРАВУ СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА

  • Mijat Jocović, PhD Универзитет Црне Горе, Економски факултет Подгорица
Ključne reči: инсајдерска трговина, инсајдери, инсајдерска информација, Сједнињене Америчке Државе, судска пракса

Apstrakt

Инсајдерска трговина постоји у ситуацијама када један правни субјект закључује правне послове са вриједносним папирима на основу посједовања информација које нијесу доступне јавности, а њихово објављивање би утицало на цијену вриједносног папира на тржишту, ради стицања профита или избјегавања губитка. Данас, у највећем броју држава, успостављање ефикасног система забране коришћења повлашћених информација представља један од главних предуслова развоја финансијског тржишта. Без обзира на напор европских земаља да прецизно дефинишу све елементe института инсајдерске трговине, за сада су изостали конкретни резултати у смањивању учесталости злоупотреба повлашћених информација. Разлог се, према мишљењу аутора, налази у немогућности да се правним нормама прецизно дефинишу сви елементи бића дјела инсајдерске трговине.

Циљ овог рада је да, кроз описивање и објашњење специфичности у приступу регулисању и санкционисању инсајдерке трговине у Сједињеним Америчким Државама, скрене пажњу на оне елементе који могу да допринесу да и у нашој земљи борба против инсајдерске трговине у будућем периоду буде ефикаснија. У раду је посебна пажња посвећена анализи случајева из судске праксе, јер према мишљењу аутора, у судским поступцима постоји простор да слободнијим тумачењем појединих елемената бића дјела инсајдерске трговине, дође до подизања ефикасности у санкционисању инсајдера.

Objavljeno
2013-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad