ISTORIJAT IZBORA U KRALJEVINI SHS I KRALJEVINI JUGOSLAVIJI

  • Miroslav Đorđević Dipl.pravnik. Istraživač - pripravnik u Institutu za uporedno pravo u Beogradu; student prve godine doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: Izborni sistem, Izborni zakon, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevina Jugoslavija, Vidovdanski ustav, Septembarski ustav.

Apstrakt

Zajednička država Južnih Slovena je od nastanka do kraja svog postojanja bila opterećena političko – nacionalnim problemima za koje nikada nije pronađeno adekvatno rešenje. U ovom radu autor analizira izborni sistem međuratne države kroz tri njegove faze: sistem Kraljevine SHS, sistem Kraljevine Jugoslavije i sistem koji je postojao od stvaranja Banovine Hrvatske do sloma države 1941. godine. Karakteristika svih izbornih zakona Kraljevine Jugoslavije jeste odsustvo opšteg biračkog prava, jer je ono ženama, kao i delu muškog stanovništva bilo uskraćeno. Takođe, izborni sistemi su često bili konstruisani tako da favorizuju velike partije, a posebno režimsku stranku, što je ugrožavalo normalan politički život i demokratičnost parlamentarizma (koji je dva puta čak bio i ukinut).

Objavljeno
2013-09-30
Sekcija
Pregledni naučni rad