РЕГУЛИСАЊЕ ИНТЕРНЕТ ИГАРА НА СРЕЋУ У МАЛТИ

  • Vladimir Đukanović Докторант на Правном факултету унивезитета „Унион“ и председник Скупштине Државне лутрије Србије.
Ključne reči: интернет игре на срећу, надлежности малтешке Управе за лутрију и игре на срећу, правно регулисање интернет игара на срећу, сузбијање сивог тржишта.

Apstrakt

Вековима су највеће битке вођене за освајање територија. Међутим, како технологија напредује, територије су све мање важне, али доминација на интерактивном небу је све пожељнија. Заправо, кроз итнернет доминацију лако падају и територије, јер брзина у размени информација данас је кључна за што боље економско позиционирање које нас у овом раду највише занима. Посебно у сегменту игара на срећу. Интернет је као глобални медији до ногу потукао сваки вид ригидне одбране у овој области и државе су дошле у ситуацију да проналазе решења како да заштите своје националне интересе и при том сузбиле „сива“ тржишта којих је све више. Игнорисање решавања овог проблема само проблем продубљује, јер све оно што можда можете да урадите данас, већ сутрадан нећете моћи.Технолошке иновације вас у галопу победе. Како напредује развој интернета, тако напредује и понуда игара на срећу преко интернета. Сваки вид забране одређеног сајта који нуди игре на срећу само је привремено решење, јер у мору сајтова који егзистирају на интерактивном небу просто је немогуће сваки забранити. И ту долазимо до кључног проблема који потреса државе у овој области, а он гласи - како заштити националне интересе и како сузбити сиво тржиште у интернет играма на срећу?

Objavljeno
2013-09-30
Sekcija
Pregledni naučni rad