НАСТАНАК УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

  • Vanja Petrović, PhD student Мастер права, студент докторских студија Правног факултета Универзитета у Београду
Ključne reči: порекло доживотног издржавања, сврха доживотног издржавања, место развоја доживотног издржавања, правна природа доживотног издржавања, законско регулисање доживотног издржавања.

Apstrakt

У изучавању уговора о доживотном издржавању посебну пажњу треба посветити његовом пореклу. Корени доживотног издржавања сежу чак до самог освита средњег века, кога обелажава племенски начин живота тадашњих народа, који су се у регулисању својих међусобних права и обавеза служили својим обичајима. Преломни моменат за настанак и даље развијање уговора о доживотном издржавању је формирање приватне својине на земљишту, а истовремено са њом и приватних породичних имања. Тек тада се поставља и питање издржавања лица, која због старости нису способна за привређивање, пошто је њихово издржавање за време племенског начина живота падало на терет целог племена. Развој доживотног издржавања није имао исти ток на свим просторима. Док је у Немачкој овај уговор најчешће коришћен код сеоског становништва, код нас је био у употреби међу владајућим слојевима друштва. Разлог овоме је дуго задржавање колекивне својине на сеоским имањима за време турске владавине. Разлика се појавила и у правној природи доживотног издржавања, пошто је у Немачкој стварноправног карактера, а код нас облигационоправног карактера. Развој уговора о доживотном издржавању је наметнуо и потребу његовог законског регулисања. Код нас је то учињено тек 1955. године.

Objavljeno
2013-09-30
Sekcija
Pregledni naučni rad