ПРЕФЕКТИ И ДЕКОНЦЕНТРАЦИЈА УПРАВЕ У ФРАНЦУСКОЈ

  • Velimir Živković, MSc Мастер (Београд), MJur (Oxford), Истраживач сарадник Институт за упоредно право Београд
Ključne reči: деконцентрација, управа, француско право, Француска

Apstrakt

Тема деконцентрације управе и приближавања државе грађанима често је актуелна у реформама развијених земаља као и оних у транзицији, тако да ни Француска у том погледу није изузетак. Француска је посебно интересантна за упоредноправну анализу услед тензија између традиционално снажног француског централизма и жеље за ефикасном деконцентрацијом и децентрализацијом. Тема овог рада је француски систем префеката, као стожера деконцентрације, и потчињених деконцентрисаних служби кроз призму историјата, актуелних правних решења али и свакодневне праксе. Имајући у виду могућности и потребе реформи права Србије у овој области свакако је од значаја имати у виду и француски модел деконцентрације .

Objavljeno
2013-04-30
Sekcija
Pregledni naučni rad