МЕТОДОЛОШКА ПРАВИЛА ЗА ИЗРАДУ ПРОПИСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА РЕГИОНА

  • Andjelka Plavšić - Nešić дипл. правник, Београд
Ključne reči: Израда прописа, Методолошка правила, Република Србија, Босна и Херцеговина, Република Српска, Црна Гора.

Apstrakt

Нормативна делатност има изузетан значај и улогу у остваривању јединства правног система, владавине права, начела легалитета, процеса реформе државне управе, ефикасног обављања функција органа државне управе и примене прописа, као и у усклађивању домаћег законодавства са правом Европске уније. Зато су у Републици Србији 2010. године, а у земљама региона у периоду од 2006. до 2010, усвојена методолошка правила за унифицирану израду прописа. С тим у вези, разматрају се основни елементи две донете методологије за израду прописа у Републици Србији и даје осврт на усвојена методолошка правила у земљама региона, односно Босни и Херцеговини, Републици Српској, као ентитету и Црној Гори.

Objavljeno
2012-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad