[1]
Mikić, V. 2016. PERSPEKTIVA PREZIDENCIJALIZACIJE USTAVNOG SISTEMA TURSKE. Strani pravni život. 60, 2 (Јуни 2016), 89-102.