[1]
Jocović, M. 2013. ИНСТИТУТ ИНСАЈДЕРСКЕ ТРГОВИНЕ У ПРАВУ СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА. Strani pravni život. 57, 3 (Сеп. 2013), 225-245.