[1]
Mirić, R. 2013. БАНГАЛОРСКИ ПРИНЦИПИ-ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СУДИЈСКЕ ЕТИКЕ. Strani pravni život. 57, 3 (Сеп. 2013), 327-342.