[1]
Petrović, V. 2013. НАСТАНАК УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ. Strani pravni život. 57, 3 (Сеп. 2013), 363-379.