[1]
Krivokapić, B. 2013. ODNOS MEĐUNARODNOG I UNUTRAŠNJEG PRAVA. Strani pravni život. 57, 2 (Апр. 2013), 59-103.