[1]
Šuput, D. 2013. KRIVIČNOPRAVNO SANKCIONISANJE NAMEŠTANJA SPORTSKIH REZULTATA - NEHARMONIZOVANOST ZAKONODAVSTAVA EVROPSKIH DRŽAVA -. Strani pravni život. 57, 2 (Апр. 2013), 119-135.