[1]
Petrović, D. 2013. EUTANAZIJA I PRUŽANJE POMOĆI U SAMOUBISTVU KRIVIČNA ODGOVORNOST ZA POMAGANJE PRI SAMOUBISTVU. Strani pravni život. 57, 2 (Апр. 2013), 167-184.