[1]
Dobrić, D. и Matijević, A. 2013. KORUPCIJA U JAVNOJ UPRAVI S OSVRTOM NA REPUBLIKU HRVATSKU. Strani pravni život. 57, 2 (Апр. 2013), 291-314.