[1]
Misailović, J. 2018. NAKNADA ŠTETE KAO POSLEDICA NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU U PRAVU VELIKE BRITANIJE I REPUBLIKE SRBIJE. Strani pravni život. 62, 3 (Окт. 2018), 197-211. DOI:https://doi.org/10.5937/spz1803197M.