[1]
Rabrenović, A. 2018. FEJSBUK, ZAŠTITA PODATAKA I SUDSKA PRAKSA. Strani pravni život. 62, 3 (Окт. 2018), 255-259.