[1]
Radonjić, A. 2019. BIHEVIORALNI PRISTUP NEPOŠTENIM UGOVORNIM KALUZULAMA U POTROŠAČKOM PRAVU EU. Strani pravni život. 62, 4 (Март 2019), 7-24. DOI:https://doi.org/10.5937/spz0-19828.