[1]
Ćorić, V. и Knežević Bojović, A. 2019. INDIREKTNI PRISTUP ODGOVORNOSTI PRIVREDNIH SUBJEKATA U SVETLU PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA. Strani pravni život. 62, 4 (Март 2019), 25-37. DOI:https://doi.org/10.5937/spz0-20339.