[1]
Bekčić Pješčić, G. 2019. AMERIČKI PRAVNI SISTEM U KONTEKSTU ENGLESKOG PRAVNOG NASLEĐA I TEORIJE PRIRODNIH PRAVA DŽONA LOKA. Strani pravni život. 62, 4 (Март 2019), 95-106. DOI:https://doi.org/10.5937/spz0-20548.