[1]
Obradović, D. 2019. UGROŽAVANJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU BIVŠIH JUGOSLOVENSKIH REPUBLIKA. Strani pravni život. 62, 4 (Март 2019), 143-163. DOI:https://doi.org/10.5937/spz0-20365.