[1]
Đurić, V. 2019. SLUŽBENA UPOTREBA JEZIKA NACIONALNIH MANЈINA U RADU ORGANA UPRAVE. Strani pravni život. 63, 3 (Окт. 2019), 49-68. DOI:https://doi.org/10.5937/spz63-23516.