[1]
Lipovčić, S. 2019. INSPEKCIJSKI NADZOR KAO INSTRUMENT BORBE PROTIV FAKTIČKOG RADA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PRAVU. Strani pravni život. 63, 3 (Окт. 2019), 107-117. DOI:https://doi.org/10.5937/spz63-22550.