[1]
Softić, E. и Čokić Džinić, M. 2019. NOTARIJAT U PRAVU PRIVREDNIH DRUŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE I NJEGOVA KOMPARACIJA SA NOTARIJATOM ZEMALJA GERMANSKOG PODRUČJA. Strani pravni život. 63, 3 (Окт. 2019), 119-137. DOI:https://doi.org/10.5937/10.5937/spz63-23601.