[1]
Matijević, B. 2019. CROQUIS POJMA „UPOTREBA VOZILA“ U OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI – KROZ PRAKSU SUDA EVROPSKE UNIJE. Strani pravni život. 63, 3 (Окт. 2019), 139-146. DOI:https://doi.org/10.5937/spz63-23545.