[1]
Vukadinović, S. 2020. ADHEZIONI UGOVORI U FRANCUSKOM PRAVU. Strani pravni život. 64, 1 (Апр. 2020), 5-15. DOI:https://doi.org/10.5937/spz64-25009.