[1]
Rajić Ćalić, J. 2020. FLEKSIBILIZACIJA RADNIH ODNOSA SA OSVRTOM NA RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM. Strani pravni život. 64, 1 (Апр. 2020), 87-97. DOI:https://doi.org/10.5937/spz64-25001.