[1]
Radonjić, A. 2020. UPOREDNOPRAVNA ANALIZA ZAKONSKIH ODREDABA O PLAĆENOM ODSUSTVU U ZEMLJAMA BIVŠE JUGOSLAVIJE. Strani pravni život. 64, 1 (Апр. 2020), 99-112. DOI:https://doi.org/10.5937/spz64-24556.