[1]
Šikanić, M. 2020. PRIMENA TEORIJE PRAVNIH TRANSPLANTATA NA PRENOŠENJE PRAVA U JAPANU TOKOM MEIĐI RESTAURACIJE. Strani pravni život. 64, 1 (Апр. 2020), 127-140. DOI:https://doi.org/10.5937/spz64-25044.