[1]
Kostić, J. и Pavlović, Z. 2020. PORESKI DELIKTI U ZAKONODAVSTVU SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE. Strani pravni život. 64, 1 (Апр. 2020), 141-153. DOI:https://doi.org/10.5937/spz64-25515.