[1]
Višekruna, A. 2020. SUBORDINACIJA ZAJMOVA VLASNIKA U STEČAJNOM POSTUPKU – UPOREDNOPRAVNI OSVRT. Strani pravni život. 64, 2 (Авг. 2020), 61-80. DOI:https://doi.org/10.5937/spz64-27653.