[1]
Kvastek, A. 2020. KOMPARACIJA KAZNENE REAKCIJE U SRBIJI I JAPANU. Strani pravni život. 64, 2 (Авг. 2020), 125-139. DOI:https://doi.org/10.5937/spz64-26716.