(1)
Mikić, V. PERSPEKTIVA PREZIDENCIJALIZACIJE USTAVNOG SISTEMA TURSKE. SPZ 2016, 60, 89-102.