(1)
Djurić, V. ХЕГЕМОНИЈА ДРЖАВНОГ И АУТОНОМИЈА ЦРКВЕНОГ ПРАВА У СР НЕМАЧКОЈ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. SPZ 2013, 57, 79-104.