(1)
Petrović, V. НАСТАНАК УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ. SPZ 2013, 57, 363-379.