(1)
Prlja, S. PRAVO NA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U EU. SPZ 2018, 62, 89-99.