(1)
Krivokapić, B. ODNOS MEĐUNARODNOG I UNUTRAŠNJEG PRAVA. SPZ 2013, 57, 59-103.