(1)
Dobrić, D.; Matijević, A. KORUPCIJA U JAVNOJ UPRAVI S OSVRTOM NA REPUBLIKU HRVATSKU. SPZ 2013, 57, 291-314.