(1)
Mikić, V. USTAVNOPRAVNE POSLEDICE VANREDNOG STANJA U FRANCUSKOJ (2015-2017). SPZ 2018, 62, 43-63.