(1)
Sovilj, R. UPOREDNOPRAVNA ANALIZA I IZAZOVI REGULISANJA I FINANSIRANJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA. SPZ 2018, 62, 143-161.