(1)
Bećirović-Alić, M. PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U UPOREDNOM PRAVU. SPZ 2019, 63, 83-105.