(1)
Radonjić, A. BIHEVIORALNI PRISTUP NEPOŠTENIM UGOVORNIM KALUZULAMA U POTROŠAČKOM PRAVU EU. SPZ 2019, 62, 7-24.