(1)
Ćorić, V.; Knežević Bojović, A. INDIREKTNI PRISTUP ODGOVORNOSTI PRIVREDNIH SUBJEKATA U SVETLU PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA. SPZ 2019, 62, 25-37.