(1)
Bekčić Pješčić, G. AMERIČKI PRAVNI SISTEM U KONTEKSTU ENGLESKOG PRAVNOG NASLEĐA I TEORIJE PRIRODNIH PRAVA DŽONA LOKA. SPZ 2019, 62, 95-106.