(1)
Todić, D. IZBEGLICE I PROMENE U ŽIVOTNOJ SREDINI U MEĐUNARODNOM PRAVU. SPZ 2019, 63, 5-16.