(1)
Čolović, V. KLAUZULA ODSTUPANJA U MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU. SPZ 2019, 63, 17-31.