(1)
Đurić, V. SLUŽBENA UPOTREBA JEZIKA NACIONALNIH MANЈINA U RADU ORGANA UPRAVE. SPZ 2019, 63, 49-68.