(1)
Lipovčić, S. INSPEKCIJSKI NADZOR KAO INSTRUMENT BORBE PROTIV FAKTIČKOG RADA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PRAVU. SPZ 2019, 63, 107-117.